نویسنده = افهمی، رضا
تعداد مقالات: 2
1. طراحی پوشاک در کشورهای در حال توسعه (طراحی مشارکتی، رویکردی جایگزین مُد )

دوره 4، شماره 48، بهار 1391، صفحه 83-93

روشنک داوری؛ رضا افهمی؛ علیرضا اژدری


2. روش شناسی طراحی صنعتی در عصر پسامدرن (با تکیه بر تجارب آلساندرو مندینی)

دوره 2، شماره 44، پاییز 1390، صفحه 71-82

نسیم کوچک پور؛ رضا افهمی؛ مجتبی انصاری