نویسنده = دادخواه فرد، شیما
تعداد مقالات: 1
1. بکارگیری روش کاربرمحور مبتنی بر رفتارگرایی در طراحی محصول*

دوره 19، شماره1، بهار 1393، صفحه 85-92

شیما دادخواه فرد؛ سیدرضا مرتضایی