نویسنده = مرتضایی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل نقش‌برجسته‌های قاجاری مجموعه‌ سنگ تاق‌بستان، کرمانشاه*

دوره 19، شماره2، تابستان 1393، صفحه 27-36

محمد مرتضایی؛ مریم دهقان؛ یداله حیدری باباکمال