نویسنده = نصری، امیر
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه کاندینسکی در نزاع میان صورت و محتوا

دوره 18، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-13

امیر نصری؛ مرضیه عالی