نویسنده = جباری، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی تصاویر نسخ چاپ سنگی و کاشی‌های مصور دوره قاجار

دوره 18، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-14

فاطمه جباری؛ محسن مراثی