نویسنده = روحانی فرحمند، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. نقش طراحی صنعتی در طراحی تجهیزات پزشکی

دوره 18، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-12

مرتضی روحانی فرحمند