نویسنده = رنجبرایرانی، الهه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مجموعه سفالینه های منقوش تپه گیان و گودین تپه موجود در موزه دفینه

دوره 18، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 25-32

کامران افشارمهاجر؛ الهه رنجبرایرانی