نویسنده = معنوی راد، میترا
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد آشنایی زدایی در فرآیند ارتباط تصویری حوزه تصویر سازی تبلیغاتی

دوره 19، شماره1، بهار 1393، صفحه 25-36

میترا معنوی راد؛ سعیده عنبر دباغیان