نویسنده = عبداله‌آبادی، الهه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش و جایگاه عنوان در کارکردهای بیانیِ عکس

دوره 19، شماره1، بهار 1393، صفحه 49-58

الهه عبداله‌آبادی