نویسنده = ضرغام، ادهم
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ تنوع بیان در آثار پیکر‌تراشی دوناتلّو

دوره 19، شماره1، بهار 1393، صفحه 73-84

مریم عادل؛ ادهم ضرغام