نویسنده = شاد قزوینی، پریسا
تعداد مقالات: 1
1. سیر تجسم اسطوره بودا در هنر هند: از نمادین تا فیگوراتیو

دوره 21، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 75-84

پریسا شاد قزوینی؛ پینکی چادها