نویسنده = صادقی طاهری، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقشمایه های مردانه در تمدن ایلام (از اوایل هزاره سوم تا اواسط هزاره اول ق م)

دوره 19، شماره2، تابستان 1393، صفحه 17-26

ابوالقاسم دادور؛ علی صادقی طاهری