نویسنده = شریف کاظمی، خدیجه
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه نقش‌مایه‌های هندسی در سفالینه‌های دوران میانی اسلام

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 87-100

خدیجه شریف کاظمی؛ فخرالدین محمدیان؛ سید رسول موسوی حاجی