نویسنده = جوانی، اصغر
تعداد مقالات: 2
1. آیکونوگرافی پیکره ی سفالین سلطان طغرل سلجوقی

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 93-102

اصغر جوانی؛ حسن بلخاری قهی؛ مهیار اسدی


2. تحلیل پدیدارشناختی واقعیت افزوده به‌مثابۀ رسانه در هنر معاصر (هنر واقعیت افزوده در دوسالانۀ ونیز و استانبول 2011)

دوره 22، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 21-30

ریحانه رفیع زاده اخویان؛ اصغر جوانی؛ محمد جواد صافیان