نویسنده = صافیان، محمد جواد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل پدیدارشناختی واقعیت افزوده به‌مثابۀ رسانه در هنر معاصر (هنر واقعیت افزوده در دوسالانۀ ونیز و استانبول 2011)

دوره 22، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 21-30

ریحانه رفیع زاده اخویان؛ اصغر جوانی؛ محمد جواد صافیان