نویسنده = علوی، آناهیتا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی ژانرشناسی کمیک ایرانی با نگاهی به کمیک امریکایی

دوره 19، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 45-54

آناهیتا علوی؛ مصطفی گودرزی؛ محمدرضا دوست محمدی