نویسنده = باقری طالقانی، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. مفاهیم کاربردی نظریه افردنس، از روانشناسی تا فرایند طراحی

دوره 19، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 55-64

ابراهیم باقری طالقانی