نویسنده = اسدی، مهیار
تعداد مقالات: 2
1. آیکونوگرافی پیکره ی سفالین سلطان طغرل سلجوقی

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 93-102

اصغر جوانی؛ حسن بلخاری قهی؛ مهیار اسدی


2. امکان سنجی استفاده از آیکونولوژی جهت تفسیر آثار هنری آبستره

دوره 19، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 37-46

مهیار اسدی؛ حسن بلخاری