نویسنده = ستاری ساربانقلی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. تزئینات گره چینی در بناهای محله خانه بر ماسوله

دوره 19، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 55-66

حسن ستاری ساربانقلی؛ سعید حسن پور لمر