نویسنده = حبیبی، مریم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ویژگی های بصری آثار طراحی گرافیک شاخص مدرسه باوهاوس

دوره 24، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 97-106

مریم حبیبی؛ سید محمد فدوی


2. بررسی تاریخی و کارکردی تولیدات روشنایی شاخص باوهاوس

دوره 23، شماره 1، بهار 1397، صفحه 103-114

وحید چوپانکاره؛ مریم حبیبی