نویسنده = دهقان طالبی، راحله
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مجموعه- مبلمان فضای باز دانشگاه علم وصنعت ایران بر اساس مؤلفه‌های توسعه پایدار

دوره 20، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 77-84

سید‌رضا مرتضایی؛ راحله دهقان طالبی