نویسنده = مرسلی توحیدی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رویکرد کیچ در عرصه ارتباطات بصری

دوره 20، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 5-16

میترا معنوی راد؛ فاطمه مرسلی توحیدی