نویسنده = ندایی، امیر حسن
تعداد مقالات: 1
1. شاخصه های خلق شخصیت تبلیغاتی ایرانی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 71-78

نجمه امینی؛ امیر حسن ندایی