نویسنده = زین‌الصالحین، حسن
تعداد مقالات: 1
1. سیاست و بازنمایی* (بررسی نقش ایدئولوژیک دوربین عکاسی و عکس در دوره‌ی پهلوی)

دوره 20، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 79-92

حسن زین‌الصالحین؛ نعمت‌الله فاضلی