نویسنده = سهیلی اصفهانی، بهروز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد «عنوان» در انتقال و دگرگونی مفهوم در آثار تجسمیِ هنر مفهومی

دوره 22، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 95-108

بهروز سهیلی اصفهانی؛ محسن مراثی