نویسنده = طاهریان، الهام
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی نگاره های حسین بهزاد با توجه به نظریه هرمونوتیک مدرن گادامر

دوره 24، شماره 1، بهار 1398، صفحه 49-58

الهام طاهریان؛ محمد کاظم حسنوند