نویسنده = معنوی راد، میترا
تعداد مقالات: 1
1. نقش عکاسی و بیگانه سازی در هنر زمینی

دوره 24، شماره 1، بهار 1398، صفحه 93-104

میترا معنوی راد؛ فرشته دیانت