نویسنده = جهانی، شیما
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تجربه طراحان در مواجه با فن آوری هولوگرافیک

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 125-132

یاسمن خداداده؛ شیما جهانی