نویسنده = اژدری، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شخصیت محصولی خودروهای سدان از دیدگاه مشتریان ایرانی با استفاده از مهندسی کانسی

دوره 22، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 75-84

علیرضا اژدری؛ میلاد کریم پور لاله دشتی