نویسنده = مختاری، زهره
تعداد مقالات: 1
1. بازساخت لعاب مینایی براساس متن جواهر نامه نظامی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 33-42

زهره مختاری؛ مهرنوش شفیعی سرارودی؛ یوسف امینی