نویسنده = بلوری، زانیار
تعداد مقالات: 1
1. تأملاتی بر چرایی پیدایش عکاسی و سرآغاز آن

دوره 21، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 39-46

زانیار بلوری؛ محمد ستاری