نویسنده = آذری ازغندی، هادی
تعداد مقالات: 1
1. ارزش شناختی در عکاسی

دوره 21، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 47-54

هادی آذری ازغندی؛ حسنعلی پورمند