نویسنده = دشتبانی ملک آبادی، مینا
تعداد مقالات: 1
1. خوانشی بر نقاشی‌های دیواری حمام مهدی‌قلی‌بیگ مشهد

دوره 23، شماره 1، بهار 1397، صفحه 39-52

علیرضا شیخی؛ مینا دشتبانی ملک آبادی