نویسنده = صفی خانی، نینا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی نقش مایه فرشته در سنگ قبور آرامگاه ارامنه و تخت فولاد اصفهان

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 83-92

علی خدادادی؛ نینا صفی خانی؛ سید ابوتراب احمدپناه