نویسنده = سهیلی صدیق، سحر
تعداد مقالات: 1
1. شنیدن رنگی (مطالعه پیرامون حس آمیزی و فرایند ترکیب حواس)

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 5-12

سحر سهیلی صدیق؛ مهرناز کوکبی