نویسنده = چیت ساز، شقایق
تعداد مقالات: 1
1. خوانش رویکرد اسطوره‌سنجی نزد ژیلبردوران، با نگاهی به "زیورآرایه های باغ ایرانی"

دوره 24، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 31-42

شقایق چیت ساز؛ احمد ندایی فرد؛ بهمن نامور مطلق