نویسنده = شاکرمی، طیبه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی تزیینات گچبری‌ مسجد سیمره با مسجد نه‌گنبد بلخ و سامرا از دورۀ عباسی

دوره 23، شماره 1، بهار 1397، صفحه 61-72

مهتاب مبینی؛ طیبه شاکرمی؛ اکبر شریفی نیا