نویسنده = بهفروزی، مینو
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر آیین قربانی میترا و نمادهای آن بر اساس آثار هنری

دوره 23، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 51-60

یوسف منصورزاده؛ مینو بهفروزی؛ مینو بهفروزی