نویسنده = فلامکی، محمدمنصور
تعداد مقالات: 1
1. پدیده شناسی زمان در حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی

دوره 24، شماره 1، بهار 1398، صفحه 8-18

سودابه یوسف نژاد؛ محمدمنصور فلامکی