نویسنده = قربانی، شعبانعلی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه ی موضوعی و محتوایی مجسمه های زنانه در شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398

زینب قائلی؛ مهرنوش شفیعی سرارودی؛ شعبانعلی قربانی