نویسنده = سامانیان، ساسان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی توصیفی مقالات تطبیقی در نشریه هنرهای ‌تجسمی (هنرهای‌ زیبا سابق) از سال 1390 تا 1396شمسی

دوره 24، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 115-122

بهمن فیزابی؛ ساسان سامانیان؛ اصغر حاجی محمدی