نویسنده = عظیمی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. مواجهه‌ای باختینی با فراخوان قدیس متی اثر کاراواجو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398

مسعود علیا؛ حسین عظیمی