نویسنده = دادور، ابوالقاسم
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تأثیرات نقاشی ساسانی بر دیوارنگاره‌های سغدی

دوره 17، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 23-32

ابوالقاسم دادور؛ محمد معین¬الدینی؛ الهام عصارکاشانی


2. بررسی طرح تاج شاهان در سکه های ایران از دوره هخامنشی تا ساسانی

دوره 4، شماره 50، پاییز 1391، صفحه 23-32

ابوالقاسم دادور؛ لیلا مکوندی


3. تحلیل ارتباطات نوشتاری در حوزه بیان هنری

دوره 2، شماره 43، تابستان 1390، صفحه 35-44

میترا معنوی راد؛ ابوالقاسم دادور


4. بررسی شکل و فرم در ریتون های ایرانی (هزاره چهارم قبل از میلاد تا پایان دوره ساسانی )*

دوره 2، شماره 41، بهار 1390، صفحه 5-12

ابوالقاسم دادور؛ نصرت الملوک مصباح اردکانی