نویسنده = فدوی، سیدمحمد
تعداد مقالات: 2
1. بداهه سازی در هنر نقاشی و تصویر سازی

دوره 2، شماره 44، پاییز 1390، صفحه 15-22

سیدمحمد فدوی؛ اصغر کفشچیان مقدم


2. تجلی آیین ور در نگاره گذر سیاوش از آتش

دوره 2، شماره 41، بهار 1390، صفحه 53-62

سمیه رمضان ماهی؛ سیدمحمد فدوی؛ حسن بلخاری