نویسنده = ناصر کلینی ممقانی
تعداد مقالات: 3
1. کاربرد مدل کانو در طراحی و توسعه ی محصولات جدید

دوره 17، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 59-66

10.22059/jfava.2013.29614

ناصر کلینی ممقانی؛ پریسا ایزدپناه


2. تأثیر طراحی با دست آزاد (اسکچ) در فرایند طراحی

دوره 3، شماره 46، پاییز 1390، صفحه 75-85

ناصر کلینی ممقانی؛ سمانه عظیمی


3. ارزیابی کاربر و کارکرد محصول با رویکرد طراحی تعاملات

دوره 2، شماره 41، بهار 1390، صفحه 95-104

ناصر کلینی ممقانی؛ الهام مرشدزاده