نویسنده = نوروزی طلب، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. مرگِ زمان، و هرمنوتیکِ عکسِ اجتماعی

دوره 17، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 5-12

محمد حسن پور؛ علیرضا نوروزی طلب


2. خوانش عکس، به مثابه هرمنوتیکِ امر خصوصی

دوره 2، شماره 43، تابستان 1390، صفحه 17-24

محمد حسن پور؛ علیرضا نوروزی طلب