نویسنده = شمسی زاده ملکی، روح الله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تزیینات معماری سنتی ایران از منظر دیوار نگاری

دوره 18، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-15

اصغر کفشچیان مقدم؛ امیر منصوری؛ روح الله شمسی زاده ملکی