نویسنده = کامران افشارمهاجر
تعداد مقالات: 2
1. گواه نظام شبکه‌ای در ترکیب‌بندی نگاره‌های نسخۀ خطی شاهنامۀ بایسنقری

دوره 20، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 39-47

کامران افشار مهاجر؛ طیبه بهشتی


2. بررسی مجموعه سفالینه های منقوش تپه گیان و گودین تپه موجود در موزه دفینه

دوره 18، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 25-32

کامران افشارمهاجر؛ الهه رنجبرایرانی