نویسنده = کفیلی، نگار
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد دانش تریز جهت تبیین جایگاه طراحی خلاقانه در سرامیک‌های کاربردی معاصر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

سارا تندیور؛ نگار کفیلی


2. جنبش مینگی و معیارهای زیبایی آن، در سفال ژاپن

دوره 21، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 95-106

صمد سامانیان؛ سید‌سعید سید‌احمدی زاویه؛ نگار کفیلی