نویسنده = ابراهیمی ناغانی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. مجسمه های گچی سلجوقی

دوره 20، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 39-50

حسین ابراهیمی ناغانی؛ پدرام قربانی